Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 7. 2019

Datum objave: 1. 7. 2019
Rok za prijavo: 21. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: parc. št. 1803/23 v izmeri 91 m2, ID znak: parcela 2680 1803/23.

Cena nepremičnine je 10.920,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke