Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 7. 2019

Datum objave: 4. 7. 2019
Rok za prijavo: 24. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: parc. št. 1061/8 v izmeri 197 m2, ID znak: parcela 1755 1061/8.

Cena nepremičnine je 17.730,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke