Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 7. 2019

Datum objave: 9. 7. 2019
Rok za prijavo: 29. 7. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 461/11 v izmeri 70 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška (ID znak: parcela 1739 461/11).

Cena navedene nepremičnine znaša 4.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke