Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 8. 2019

Datum objave: 12. 7. 2019
Rok za prijavo: 1. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1879/9 izmeri 39 m2 (ID znak: parcela 1739 1879/9) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke