Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 8. 2019

Datum objave: 17. 7. 2019
Rok za prijavo: 6. 8. 2019

Prodaja nepremičnine – zemljišča pod garažo: parc. št. 124/40 v izmeri 13 m2, ID znak: parcela 2679 124/40. 

Cena nepremičnine je 2.860,00EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke