Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 8. 2019

Datum objave: 30. 7. 2019
Rok za prijavo: 19. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1545/17 v izmeri 17 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/17), parc. št. 1545/44 v izmeri 55 m2, (ID znak: parcela 1752 1545/44), obe k. o. 1752 Stanežiče.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 4.320,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke