Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 2. 2012

Datum objave: 17. 1. 2012
Rok za prijavo: 1. 2. 2012

za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 1602/1, 1602/3 in 1627, vse k.o. Moste za potrebe ureditve dostopa in izvedbo komunalnih vodov do Trgovskega centra Eurospin Ljubljana Fužine, ki se bo gradil na zemljišču parc. št. 1602/2, k.o. Moste.

Razpisne datoteke