Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 8. 2019

Datum objave: 30. 7. 2019
Rok za prijavo: 19. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2170/14 v izmeri 57 m2 (ID znak: parcela 1770 2170/14), k. o. 1770 Kašelj.

Cena navedene nepremičnine znaša 4.560,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke