Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 8. 2019

Datum objave: 31. 7. 2019
Rok za prijavo: 20. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 430/28 v izmeri 37 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 430/28).

Cena navedene nepremičnine 4.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke