Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 8. 2019

Datum objave: 5. 8. 2019
Rok za prijavo: 25. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 252/45 in 252/44 v izmeri 62 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 252/45, 252/44).

Cena navedene nepremičnine 7.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke