Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 8. 2019

Datum objave: 5. 8. 2019
Rok za prijavo: 25. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidani stavbni zemljišče parc. št. 918/2 v izmeri 56 m2, k. o. 1731 Udmat, (ID znak: parcela 1731 918/2).

Cena navedene nepremičnine 9.856,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke