Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 8. 2019

Datum objave: 8. 8. 2019
Rok za prijavo: 28. 8. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 635/5 v izmeri 9 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 635/5).

Cena navedene nepremičnine 900,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke