Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 9. 2019

Datum objave: 19. 8. 2019
Rok za prijavo: 8. 9. 2019

Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 1234 – delno, v izmeri 420 m2 (ID znak: parcela 1772 1234) k.o. 1772 Slape.

Najemno obdobje in namen oddaje:
Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen urejanja vrta.

Cena najema zemljišč
Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 420,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke