Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 9. 2019

Datum objave: 4. 9. 2019
Rok za prijavo: 24. 9. 2019

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 1149/493 izmeri 24 m2 (ID znak: parcela 1723 1149/493) k. o. 1723 Vič,
- zemljišče parc. št. 1149/495 izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1723 1149/495) k. o. 1723 Vič,
- zemljišče parc. št. 1149/497 izmeri 32 m2 (ID znak: parcela 1723 1149/497) k. o. 1723 Vič,

Cena vseh navedenih nepremičnin skupaj je 9.480,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke