Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 9. 2019

Datum objave: 5. 9. 2019
Rok za prijavo: 25. 9. 2019

Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 5897/7765 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 864/74 v izmeri 55 m2 (ID znak: parcela 1722 864/74), k.o. 1722 Trnovsko predmestje

Cena za solastniški delež navedene nepremičnine znaša 5.012,40 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke