Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 2. 2012

Datum objave: 26. 1. 2012
Rok za prijavo: 10. 2. 2012

zemljišče, parc. št. 889/3 neplodno v izmeri 84 m², k.o. Vič, v območju urejanja VI-636 Vič.

Razpisne datoteke