Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 10. 2019

Datum objave: 18. 9. 2019
Rok za prijavo: 8. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1532/24 izmeri 51 m2 (ID znak: parcela 1772 1532/24) k. o. 1772 Slape,

Cena navedene nepremičnine je 3.060,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke