Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 10. 2019

Datum objave: 25. 9. 2019
Rok za prijavo: 15. 10. 2019

Prodaja solastniškega deleža do 1/8 nepremičnine-stanovanje na naslovu Praprotnikova ulica 7, Ljubljana:
- ID znak: del stavbe 2677-64-46 ( stanovanje v izmeri 47,7 m2),
- ID znak: del stavbe 2677-64-47 ( klet v izmeri 2,8 m2) in
- ID znak: del stavbe 2677-64-48 ( shramba v izmeri 0,7 m2), vse v skupni izmeri pr. 51,2 m2.

Cena za solastniški delež do 1/8 navedene nepremičnine v izmeri 6,4 m2 je 14.285,70
EUR in ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Prednost pri nakupu solastniškega deleža nepremičnine, ki je predmet prodaje, ima
solastnik nepremičnine ( stanovanja).

Razpisne datoteke