Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 10. 2019

Datum objave: 25. 9. 2019
Rok za prijavo: 15. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 127/616 v izmeri 83 m2, k. o. 1730 Moste (ID znak: parcela 1730 127/616).

Cena navedene nepremičnine znaša 16.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke