Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 10. 2019

Datum objave: 9. 10. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 29. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 505/4 izmeri 133 m2 (ID znak: parcela 1750 505/4) k. o. 1750 Šmartno pod Šmarno goro,

Cena navedene nepremičnine je 7.980,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke