Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 2. 2012

Datum objave: 9. 2. 2012
Rok za prijavo: 24. 2. 2012

za zemljišče, parc.št. 1424/94, dvorišče v izmeri 20 m2, parc.št. 1424/98, dvorišče v izmeri 20 m2 in parc.št. 1424/99 dvorišče v izmeri 7 m2 vse k.o. Dravlje, v območju urejanja DR 154.

Rezultati razpisa