Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 10. 2019

Datum objave: 9. 10. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 29. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1383/19 izmeri 116m2 (ID znak: parcela 1753 1383/19) k. o. 1753 Vižmarje,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14665390 ter neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d., ID omejitve: 13810342

Cena navedene nepremičnine je 9.280,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke