Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 10. 2019

Datum objave: 9. 10. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 29. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1648/3 izmeri 52m2 (ID znak: parcela 1755 1648/3) k. o. 1755 Glince,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14630510.

Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke