Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 10. 2019

Datum objave: 9. 10. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 29. 10. 2019

Prodaja nepremičnine:  zemljišče parc. št. 926/30 izmeri 235 m2 (ID znak: parcela 1754 926/30) k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano,

Cena navedene nepremičnine je 18.800,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke