Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 10. 2019

Datum objave: 11. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 31. 10. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1532/49 v izmeri 30 m2, k. o. 1772 Slapej, (ID znak: parcela 1772 1532/49).

Cena navedene nepremičnine 3.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke