Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 11. 2019

Datum objave: 14. 10. 2019
Rok za prijavo: 3. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/333 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1695 185/333) k. o. 1695 Karlovško predmestje.

Cena navedene nepremičnine je 5.920,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke