Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2019

Datum objave: 15. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 4. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 523/12 izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1753 523/12) k. o. 1753 Vižmarje,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14665975. Cena navedene nepremičnine je 2.080,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke