Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2019

Datum objave: 15. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 4. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 523/14 v izmeri 11 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 523/14).

Cena navedene nepremičnine 880,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke