Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2019

Datum objave: 15. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 4. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1015/7 v izmeri 15 m2 in parc. št. 1014/6 v izmeri 134 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 1015/7 in 1014/6).

Cena navedenih nepremičnin 11.920,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke