Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 11. 2019

Datum objave: 14. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 3. 11. 2019

Podajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 185/333 v izmeri 74 m2 (ID znak: parcela 1695 185/333) k. o. 1695 Karlovško predmestje,

Cena navedene nepremičnine je 5.920,00 EUR brez 2%DPN.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d...

Razpisne datoteke