Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 3. 2012

Datum objave: 7. 3. 2012
Rok za prijavo: 22. 3. 2012

o oddaji poslovnega prostora v najem v velikosti 11,50 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad.