Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 11. 2019

Datum objave: 16. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 5. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 97/20 v izmeri 12 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 97/20).

Cena navedene nepremičnine 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke