Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2019

Datum objave: 21. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 10. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 517/8 izmeri 50 m2 (ID znak: parcela 1739 517/8) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 15190830 ter neprava stvarna služnost v korist podjetja T2 d.o.o. z ID omejitve: 19447538.

Cena navedene nepremičnine je 6.000,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke