Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2019

Datum objave: 21. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 10. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 501/131 izmeri 119 m2 (ID znak: parcela 1739 501/131) k. o. 1739 Zgornja Šiška,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 11269472.

Po zemljišču poteka javni komunalni vod- plinovod. Kupec bo zavezan k sklenitvi neodplačne stvarne služnosti v korist podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

Cena navedene nepremičnine je 14.280,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke