Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 11. 2019

Datum objave: 24. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 13. 11. 2019

Oddaja v najem: zemljišče parc. št. 497/4 , v izmeri 20.157 m2 , površina oddaje v najem 4.800 m2 (ID znak: parcela 1751 497/4) k.o. 1751 Tacen Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen usposabljanja vodnikov urjenja psov. Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 1.000,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke