Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 11. 2019

Datum objave: 28. 10. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 17. 11. 2019

Prodaja nepremičnine:
- zemljišče parc. št. 264/20, v izmeri 16 m2 (ID znak: parcela 1738 264/20) k. o. 1738 Dravlje in
- zemljišče parc. 297/22, v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1738 297/22) k. o. 1738 Dravlje.

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 4.320,00 EUR brez 2%DPN.

Po zemljišču parc. št. 297/22, k. o. 1738 Dravlje poteka javni komunalni vod – javna razsvetljava. Kupec bo za navedeni komunalni vod zavezan k sklenitvi neodplačne služnosti v korist Mestne občine Ljubljana.

Razpisne datoteke