Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 11. 2019

Datum objave: 28. 10. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 17. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1105/2, v izmeri 13m2 (ID znak: parcela 2636 1105/2) k. o. 2636 Bežigrad.
Cena navedene nepremičnine je 2.600,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke