Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 11. 2019

Datum objave: 28. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 17. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1102/10, v izmeri 14m2 (ID znak: parcela 2636 1102/10) k. o. 2636 Bežigrad.
Cena navedene nepremičnine je 2.800,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke