Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 11. 2019

Datum objave: 29. 10. 2019
Rok za sprejem ponudb: 18. 11. 2019

Oddaja poslovnega prostora na naslovu: Študentski dom Baragovo semenišče, Vilharjeva 13, 1000 Ljubljana.

Predmet najema: ID znak št. 2636-3298 s posameznimi deli 3,7,13,14,15,in 16  v skupni izmeri 5.366,20 m2.

Najemnina: 3,39 EUR/m2 na mesec, kar skupaj znaša 18.200,00 EUR/mesec (najemnina za poslovni prostor se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji)

- Čas oddaje v najem: za določen čas dveh študijskih let oz. največ za čas do 01.10.2021

- Namembnost: oddaja premoženja v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog (opravljanje dejavnosti študentskega doma)

- Razred energetske učinkovitosti: D (60-105 kWh/m2a)

 

Obrazci

Razpisne datoteke