Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 11. 2019

Datum objave: 4. 11. 2019
Rok za sprejem ponudbe: 24. 11. 2019

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2188/31 izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1770 2188/31) k. o. 1770 Kašelj,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14737817

Cena navedene nepremičnine je 2.240,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke