Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 12. 2019

Datum objave: 11. 11. 2019
Rok za prijavo: 1. 12. 2019

Prodaja nepremičnin: solastniški delež do 5897/7765 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 864/59 v izmeri 70 m2 (ID znak: parcela 1722 864/59) in zemljišče s parc. št. 864/70 v izmeri 31 m2 (ID znak: parcela 1722 864/70) obe k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

Cena za navedene nepremičnine znaša skupaj 16.832,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke