Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 12. 2019

Datum objave: 19. 11. 2019
Rok za sprejem ponudb: 9. 12. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1165/8 v izmeri 51 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 1165/8).

Cena navedene nepremičnine 6.120,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke