Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 12. 2019

Datum objave: 19. 11. 2019
Rok za sprejem ponudb: 9. 12. 2019

Oddaja v najem:   zemljišče parc. št. 621/3, v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1730 621/3) k.o. 1730 Moste.

Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za opravljanje poslovne dejavnosti.

Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 512,00 EUR na leto.

Rezultati razpisa