Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 12. 2019

Datum objave: 28. 11. 2019
Rok za sprejem ponudb: 18. 12. 2019

Prodaja nepremičnin – zemljišč:
- parc. št. 1063/16 v izmeri 62 m2, ID znak: parcela 1733 1063/16 in
- parc. št. 1063/17 v izmeri 85 m2, ID znak: parcela 1733 1063/17

Cena nepremičnin je 11.760,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke