Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 12. 2019

Datum objave: 28. 11. 2019
Rok za sprejem ponudb: 18. 12. 2019

Prodaja nepremičnin – zemljišč:
- parc. št. 1063/18 v izmeri 77 m2, ID znak: parcela 1733 1063/18 in
- parc. št. 1063/6 v izmeri 71 m2, ID znak: parcela 1733 1063/6

Cena nepremičnin je 11.840,00 EUR. V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke