Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 12. 2019

Datum objave: 3. 12. 2019
Rok za sprejem ponudb: 23. 12. 2019

Prodaja nepremičnin, nepozidanih stavbnih zemljišč s:

- parc. št. 1893/13 v izmeri 65 m2, k. o. 2686 – BRDO, ID znak: parcela 2686 1893/13 in
- parc. št. 1726/9 v izmeri 69 m2, k. o. 2686 – Brdo, ID znak: parcela 2686 1726/9.

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 13.400,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke