Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 12. 2019

Datum objave: 11. 12. 2019
Rok za sprejem ponudb: 31. 12. 2019

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 252/51 v izmeri 8 m2 (ID znak: parcela 1756 252/51), k.o. 1756 Črnuče.

Cena navedene nepremičnine znaša 1.056,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke