Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 1. 2020

Datum objave: 17. 12. 2019
Rok za sprejem ponudb: 6. 1. 2020

Prodajo nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 419/45, v izmeri 15m2 (ID znak: parcela 1727 419/45) k. o. 1727 Poljansko predmestje

Cena navedene nepremičnine je 3.300,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke