Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 1. 2020

Datum objave: 17. 12. 2019
Rok za sprejem ponudb: 6. 1. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1256/68, v izmeri 20m2 (ID znak: parcela 1738 1256/68) k. o. 1738 Dravlje

Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke