Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 1. 2020

Datum objave: 18. 12. 2019
Rok za sprejem ponudb: 7. 1. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 634/6 v v izmeri 15 m2 (ID znak: parcela 1739 634/6) in 635/4 v izmeri 6 m2, k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 635/4).

Cena navedene nepremičnine 2.520,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke